Ansatte

Sentral ledelse

Eirik Hågensen

31 00 73 20
eirikh@viken.no
Rektor Fagskolen i Viken

Hanne Drange Ystenæs

+47 905 27 441
hanney@viken.no
Økonomileder

Josefine V. Daniels

97 12 87 74
josefineda@viken.no
Kvalitetsleder/LOKUT FiV

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Nils Ivar Pedersen

94 14 88 65
nilspe@viken.no
Prorektor FiV Vest
Kongsberg

Utvikling og Internasjonalisering

Beate Calleja

31 00 73 25/ +47 45 72 50 93
beatec@viken.no
Internasjonal koordinator
Kongsberg

Helene Karin Mallasvik

helenemal@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Jonny Pettersen

31 00 73 23
jonnyp@viken.no
Utviklingsleder
Kongsberg

Tommy E. Hvidsten

31 00 73 26
tommyhv@viken.no
Prosjektleder
Kongsberg

Tonje Elisabeth Ristvedt

31 00 73 31
tonjeri@viken.no
Prosjektkoordinator
Kongsberg

Kommunikasjon

Christina Bang-Olsen (i permisjon)

90 82 22 63
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder
Fredrikstad

Eileen Bergstrøm

+47 900 66 387
eileenbe@viken.no
Markedsleder (vikar)
Fredrikstad

Lokal ledelse Fredrikstad

Fredrik Rene Hæren

48 27 01 77
fredrikha@viken.no
Utdanningsleder helse- og oppvekst
Fredrikstad

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Ole Kristian Thoresen

92 42 20 92
oletho@viken.no
Utdanningsleder TIP/Kjemi
Fredrikstad

Tommy K. Moen

91 81 02 03
tommym@viken.no
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro
Fredrikstad

Lokal ledelse Kongsberg

Gunn-Marit Storum

gunnmarits@viken.no
Utdanningsleder fellesfag/bygg/anlegg
Kongsberg

Mette Marthinsen

mettema@viken.no
Pedagogisk leder
Kongsberg

Nils Ivar Pedersen

94 14 88 65
nilspe@viken.no
Prorektor FiV Vest
Kongsberg

Per Anton Hansen

31 00 73 27
perhans@viken.no
Utdanningsleder TIP og elektro
Kongsberg

Stine Hvila Lind

31 00 73 32
stinel@viken.no
Fagleder for utdanningskvalitet
Kongsberg

Lokal ledelse Rud

Anne Liv Bjerkreim

67176321/ 90144805
annebje@viken.no
Avdelingsleder Rud
Rud

Geir Lindblad

67176301/90830415
geirli@viken.no
Rektor Rud vgs.
Rud

Lokal ledelse Strømmen

Ingeborg Goplen

984 03 879
ingeborgg@viken.no
Rektor Strømmen vgs
Strømmen

Vera Skarnes

951 21 267
veras@viken.no
Avdelingsleder - Strømmen
Strømmen

Lokal ledelse Geilo

Sunniva Buseth Kåpvik

+47 45 72 69 03
sunnivaka@viken.no
Studiekoordinator og faglærer
Geilo

Lokal ledelse Bjørkelangen

June Kristin Melby Enger

936 91 658
junee@viken.no
Avdelingsleder
Bjørkelangen

Olav Wennemo

978 98 246
olavw@viken.no
Rektor Bjørkelangen vgs
Bjørkelangen

Lokal ledelse Vestby

Brit Marie Helle

934 19 303
brith@viken.no
Rektor Vestby vgs
Vestby

Matz André Antonsen

905 74 595
matza@viken.no
Avdelingsleder - Vestby
Vestby

Administrasjon

Anette Eriksen

47 37 25 42
anetteeri@viken.no
Studiekoordinator Anlegg/Bygg/KEM og BIM
Kongsberg

Ann-Kristin Bredal-Thorsen Torstensen

32 30 33 02
annkristit@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Anne-Bente Aronsen

456 15 848
annebentea@viken.no
Administrasjonen - Strømmen
Strømmen

Berit Andersen

480 93 311
berita@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Erik Nordgård (i permisjon)

eriknor@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Erik Stordahl

69 38 13 11
erikstord@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Fredrik Wold

32 30 33 04
fredrikrw@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Kongsberg

Hanne Moen

69 38 13 30
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider
Fredrikstad

Hilde Molund

+47 95 17 69 23
hildemol@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Fredrikstad

Ida Lutnæs

+47 468 14 414
idalut@viken.no
Eksamenskoordinator
Fredrikstad

Kari Anne Nordby

63854404
karinor@viken.no
Administrasjonen - Bjørkelangen
Bjørkelangen

Kathrine Grønli

90517386
kathrinegr@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Kim E. Sembsmoen

31 00 73 30
kimse@viken.no
Arbeids-/tilsynsleder
Kongsberg

Linda Marie Bang

+47 464 70 898
lindaban@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Liv Ildrid Foss

31 00 73 24
livfo@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Marit Johnsdatter Michalsen

maritmic@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Marte Gustavsen Ødegården

47482223 / 32 30 33 03
marteod@viken.no
Studiekoordinator korte studieløp
Kongsberg

May Helen Hoffart

mayho@viken.no
Lærling kontorfag
Kongsberg

Nina Manov

99 55 92 05
ninelam@viken.no
Praksis og ferdighetskoordinator Helse og oppvekst
Fredrikstad

Olga K. Mathisen

31 00 73 28
olgam@viken.no
Konsulent
Kongsberg

Sissel Annett Myklebust

sisselmy@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Stefan Staniskovic

stefas@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Suzanne Stuvstad

suzannest@viken.no
Studiekoordinator TIP/Elektro og Data
Kongsberg

Tove Øines

916 48 004
toveo@viken.no
Fagskolekoordinator

Bygg- og anleggsfag

Finn Gunnar Reiersen

69 38 13 15
finnr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Torfinn Hagen

69 38 13 15
torfinnh@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Aleksander Vikki

aleksandvi@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tor Raanaas

69 38 13 15
torr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Trond Atle Drøbak

69 38 13 15
trondd@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bygnings-Informasjons-Modellering - BIM fag

Franz Leisser

franzl@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Kristoffer Moe

418 48 254
kristoffem@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Odd Magnus Guldal

oddg@viken.no
Faglærer BIM
Vestby

Rolf Harald Solberg

rolfso@viken.no
Faglærer BIM
Vestby

Thor-Egil Johnsen

thoregiljo@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Elektrofag

Runar Johannesen

69 38 13 17
runarj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Runar Olsen

69 38 13 17
runaro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bård Reinton-Kjellhov

69 38 13 17
bardr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Frank Wisur

69 38 13 17
frankw@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Jens Erling Ebbesvik Bjørck

jensbjor@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tom Erik Kjøniksen

69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig
Fredrikstad

Helsefag

Aase Anita Gald Bergskaug

aaseb@viken.no
Faglærer Strømmen
Strømmen

Anita Magnor Bjerk

anitabje@viken.no
Studentveileder
Fredrikstad

Anne Grethe Skjelbred

69 38 13 13
anneskj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Annette Bjerknes

annettebj@viken.no
Faglærer
Bjørkelangen
Fredrikstad

Are Myklebost

aremy@viken.no
Faglærer (vikar)
Rud

Bodil Fowler

bodilf@viken.no
Faglærer
Rud

Christian Andre Solberg Grundekjøn

christiag@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Elin Marie Pedersen

69 38 13 13
elinpe@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Grethe O. Bakkevold

69 38 13 13
gretheba@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Hilde Hertzenberg

69 38 13 12
hildeher@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Hilde Lunde Bjørkeng

hildebjo@viken.no
Faglærer Fredrikstad og Kvam
Fredrikstad

Kristin Mydske

kristinmy@viken.no
Faglærer
Indre Østfold

Maria Blomberg

mariabl@viken.no
Faglærer Ambulansefag
Fredrikstad

Marianne Askautrud

mariannask@viken.no
Faglærer
Geilo
Nesna

Marianne Riis

mariannrii@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Marie T. Odsbu

69 38 13 13
marieo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Marit Brødremoen

maritbro@viken.no
Faglærer
Rud

May Britt Løkenhagen

69 38 13 12
maylo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

May Christin Baugerød

mayba@viken.no
Faglærer
Rud

Mina Nayee

69 38 13 12
minana@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Ragnhild Holmedal

481 85 674
ragnhilh@viken.no
Faglærer
Bjørkelangen

Tone Marita Eide

69 38 13 06
toneei@viken.no
Praksiskoordinator
Fredrikstad

Torunn Brokke

988 44 920
torunnb@viken.no
Faglærer
Bjørkelangen

Vivian Matre

vivianm@viken.no
Faglærer Strømmen
Strømmen

Yngve Haugen

yngvehau@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Oppvekstfag

Ane Elisabeth Fosjord

anef@viken.no
Faglærer Strømmen
Strømmen

Berit Høvik

berithov@viken.no
Faglærer
Rud

Inger Cecilie H. Grønnerød

69 38 13 12
ingergro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Linn Solli

linnsoll@viken.no
Faglærer Mysen
Indre Østfold

Mona Sund

monasu@viken.no
Faglærer Strømmen
Strømmen

Ledelse-, økonomi- og markedsføringsfag

Halvor Dahlberg

halvord@viken.no
Fredrikstad

Randi Frellumstad

randifre@viken.no
Geilo

Anders Jarlsby

69 38 13 35
andersja@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Arve Tokle

97607674
arvet@viken.no
Faglærer
Geilo

Heidi Gamlesanne

69 38 13 31 / 95 40 26 67
heidig@viken.no
Faglærer ledelsesfag
Fredrikstad

Karl Christian Hannestad

karlh@viken.no
Faglærer
Rud

Marita Stene Pettersen

92841854
maritape@viken.no
Prosjektleder firsørfag
Fredrikstad

Sylvia Weddegjerde

Faglærer
Fredrikstad

Realfag

Anne Helen Reymert

69 38 13 17
annerey@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Teknikk og industriell produksjon – TIP fag

Geir A. Moum

69 38 13 16
geirmo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Morten N. Hovde

69 38 13 16
mortenho@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Yrkesrettet kommunikasjons fag

Marianne Løvli

69 38 13 14
mariannelo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Mette Søvik

69 38 13 14
metteso@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Kjemifag

Blanca E.B de Hvidsten

69 38 13 18
blancah@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Lillemor Gundersen

69 38 13 18
lillemorg@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Magne Løvig

magnel@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Marit Tømmerås

maritto@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Rene Olsen

69 38 13 18
reneo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Reiseliv

Randi Frellumstad

randifre@viken.no
Geilo

Arve Tokle

97607674
arvet@viken.no
Faglærer
Geilo

Geir Wefring Høistad

90556116
geirho@viken.no
Faglærer
Geilo

Håkon Ringstad

98043657
hakonrin@viken.no
Faglærer
Geilo

Heinz Strathmann

heinzs@viken.no
Faglærer
Geilo

Jan-Anders Dam-Nielsen

41507554
janandersd@viken.no
Fagleder reiseliv
Geilo

Kyrre Romuld

40453011
kyrrer@viken.no
Faglærer
Geilo

Odd Roar Lange

oddlan@viken.no
Faglærer
Geilo

Sunniva Buseth Kåpvik

+47 45 72 69 03
sunnivaka@viken.no
Studiekoordinator og faglærer
Geilo