Ansatte

Sentral ledelse

Josefine V. Daniels

97 12 87 74
josefineda@viken.no
Kvalitetsleder/LOKUT FiV
Fredrikstad
Indre Østfold

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor
Fredrikstad
Indre Østfold

Lokal ledelse Fredrikstad

Christina Bang-Olsen (i permisjon)

90 82 22 63
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder
Fredrikstad

Fredrik Rene Hæren

48 27 01 77
fredrikha@viken.no
Utdanningsleder helse- og oppvekst
Fredrikstad

Gry Ulvedalen

90 50 66 21
gryu@viken.no
Utviklingsleder
Fredrikstad

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor
Fredrikstad
Indre Østfold

Ole Kristian Thoresen

92 42 20 92
oletho@viken.no
Utdanningsleder TIP/Kjemi
Fredrikstad

Tommy K. Moen

91 81 02 03
tommym@viken.no
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro
Fredrikstad

Administrasjon

Berit Andersen

480 93 311
berita@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Erik Nordgård

eriknor@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Erik Stordahl

69 38 13 11
erikstord@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Hanne Moen

69 38 13 30
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider
Fredrikstad

Nina Manov

99 55 92 05
ninelam@viken.no
Studie- og praksiskoordinator Helse og Oppvekst
Fredrikstad

Sissel Annett Myklebust

sisselmy@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Bygg- og anleggsfag

Finn Gunnar Reiersen

69 38 13 15
finnr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Torfinn Hagen

69 38 13 15
torfinnh@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

S. Richard Bjørkå

950 84 753
stenb@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tor Raanaas

69 38 13 15
torr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Trond Atle Drøbak

69 38 13 15
trondd@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bygnings-Informasjons-Modellering - BIM fag

Kristoffer Moe

418 48 254
kristoffem@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Thor-Egil Johnsen

thoregiljo@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Elektrofag

Runar Johannesen

69 38 13 17
runarj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Runar Olsen

69 38 13 17
runaro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Bård Reinton-Kjellhov

69 38 13 17
bardr@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Frank Wisur

69 38 13 17
frankw@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tom Erik Kjøniksen

69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig
Fredrikstad

Helsefag

Anne Grethe Skjelbred

69 38 13 13
anneskj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Annette Bjerknes

annettebj@viken.no
Faglærer
Bjørkelangen
Fredrikstad

Elin Marie Pedersen

69 38 13 13
elinpe@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Grethe O. Bakkevold

69 38 13 13
gretheba@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Hilde Hertzenberg

69 38 13 12
hildeher@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Jimmy Skoglund

jimmysk@viken.no
Faglærer Ambulansefag
Fredrikstad

Lena Bakklund

69 38 13 13
lenabak@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Maria Blomberg

mariabl@viken.no
Faglærer Ambulansefag
Fredrikstad

Marianne Riis

mariannrii@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Marie T. Odsbu

69 38 13 13
marieo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

May Britt Løkenhagen

69 38 13 12
maylo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Mina Nayee

69 38 13 12
minana@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Tone Marita Eide

69 38 13 06
toneei@viken.no
Praksiskoordinator
Fredrikstad

Oppvekstfag

Inger Cecilie H. Grønnerød

69 38 13 12
ingergro@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Ledelse-, økonomi- og markedsføringsfag

Anders Jarlsby

69 38 13 35
andersja@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Heidi Gamlesanne

69 38 13 31 / 95 40 26 67
heidig@viken.no
Faglærer ledelsesfag
Fredrikstad

Marita Stene Pettersen

92841854
maritape@viken.no
Prosjektleder firsørfag
Fredrikstad

Tor Arne Moxheim

69 38 13 35
tormo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Realfag

Anne Helen Reymert

69 38 13 17
annerey@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Teknikk og industriell produksjon – TIP fag

Geir A. Moum

69 38 13 16
geirmo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Morten N. Hovde

69 38 13 16
mortenho@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Ola E. Gjone

69 38 13 16
olagj@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Yrkesrettet kommunikasjons fag

Marianne Løvli

69 38 13 14
mariannelo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Mette Søvik

69 38 13 14
metteso@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Kjemifag

Blanca E.B de Hvidsten

69 38 13 18
blancah@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Lillemor Gundersen

69 38 13 18
lillemorg@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Magne Løvig

magnel@viken.no
Faglærer (vikar)
Fredrikstad

Marit Tømmerås

maritto@viken.no
Faglærer
Fredrikstad

Rene Olsen

69 38 13 18
reneo@viken.no
Faglærer
Fredrikstad