Ansatte

Lokal ledelse Vestby

Brit Marie Helle

934 19 303
brith@viken.no
Rektor Vestby vgs
Vestby

Matz André Antonsen

905 74 595
matza@viken.no
Avdelingsleder - Vestby
Vestby

Bygnings-Informasjons-Modellering - BIM fag

Odd Magnus Guldal

oddg@viken.no
Faglærer BIM
Vestby

Rolf Harald Solberg

rolfso@viken.no
Faglærer BIM
Vestby