Ansatte

Sentral ledelse

Josefine V. Daniels

97 12 87 74
josefineda@viken.no
Kvalitetsleder/LOKUT FiV
Fredrikstad
Indre Østfold

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor
Fredrikstad
Indre Østfold

Lokal ledelse Fredrikstad

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Prorektor
Fredrikstad
Indre Østfold

Helsefag

Marie Aam Dalene

marieda@viken.no
Faglærer
Indre Østfold

Oppvekstfag

Nina Rydningen

ninaryd@viken.no
Faglærer
Indre Østfold