Parkering Fredrikstad

Parkering ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad for studenter og besøkende.
Stadion P-hus

For gjester og besøkende

Føgskolen disponerer to parkeringsplasser for gjester/gjesteforelesere. Kontakt resepsjonen i 5.etasje for å låne gyldig parkeringskort. Gjester henvises til betalingsparkering i parkeringshuset i Fredrikstad stadion - følg skilting. Her er det gratis parkering etter kl 14.00.

MERK! Det er satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til høgskolen/fagskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Studentparkering i Fredrikstad

Studenter i Fredrikstad som har behov for parkeringsplass, kan få gratis parkering på "Bjølstadjordet". Parkeringskort blir utlevert ved studiestart, forutsatt at semesteravgift er betalt.

Skolen har inngått en avtale med Fredrikstad kommune ved Parkering og transport/Regulering og teknisk drift om leie av 150 parkeringsplasser innenfor parkeringsarealet, kjent som «Bjølstadjordet», som Fredrikstad kommune disponerer på Værste på Kråkerøy i Fredrikstad.

Fagskolen i Viken betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år. Parkeringskortet er gyldig på den store grusplassen merket HiØ overfor Kråkeby barnehage. Det er kun ett kort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen.

KORTET SKAL LIGGE SYNLIG I BILVINDUET!

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, gjennomføres det regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Q-security på alle Høgskolen/Fagskolen sine parkeringsplasser inkludert Bjølstadjordet.