Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanninger ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert gjennom Viken fylkeskommune.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. I tillegg må du betale en årlig studieavgift, se tabell under. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen

Studietype

Pris

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder med samskipnad

1500,- i året (Semesteravgift)

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder uten samskipnad

750,- i året (Semesteravgift)

Nettstudenter tekniske-, reiseliv- og ledelsesfag ved Kongsberg og Geilo

10 000,- i året (Særutlegg)

Nettstudenter tekniske fag Fredrikstad

5000,- i året (Særutlegg)

Nettstudenter ledelsesfag Rud

5000,- i året (Særutlegg)

 

  • Prisstrukturen er drøftet med Viken Studentorgan 19.03.2021
  • Særutlegg ved nettstudier er hjemlet i Fagskolen i Vikens forskrift om opptak, studier og eksamen, §2.2.

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her ››

 

Studiesteder med medlemskap i samskipnad

  • Studiested Fredrikstad
  • Studiested Kongsberg
  • Studiested Geilo
  • Studiested Indre Østfold