Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanninger ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert gjennom Viken fylkeskommune.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen

Studietype

Pris

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder med samskipnad

1500,- i året (Semesteravgift)

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder uten samskipnad

750,- i året (Semesteravgift)

Nettstudenter tekniske-, reiseliv- og ledelsesfag ved Kongsberg og Geilo

10 000,- i året (Særutlegg)

Nettstudenter tekniske fag Fredrikstad

5000,- i året (Særutlegg)

Nettstudenter ledelsesfag Rud

5000,- i året (Særutlegg)

 

  • Prisstrukturen er drøftet med Viken Studentorgan 19.03.2021
  • Særutlegg ved nettstudier er hjemlet i Fagskolen i Vikens forskrift om opptak, studier og eksamen, §2.2.

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her ››

 

Studiesteder med medlemskap i samskipnad

  • Studiested Fredrikstad
  • Studiested Kongsberg
  • Studiested Geilo
  • Studiested Indre Østfold