Studiested Bjørkelangen

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalmiljøer i Viken fylkeskommune. Studiested Bjørkelangen holder til på Bjørkelangen videregående skole og tilbyr fagskolestudier innen ledelsesfag, og helse- og oppvekstfag.
Studiested Bjørkelangen

Studiested Bjørkelangen 

Fagskolen i Viken, studiested Bjørkelangen ligger lokalisert på Bjørkelangen videregående skole og tilbyr fagskolestudier deltid innen helse- og oppvekstfag. 

Fagskolen ved Bjørkelangen videregående skole hadde sitt første tilbud i 2010. Den gangen hadde kommunene behov for kompetanseheving innen palliativ omsorg og lindrende pleie, og vi fikk i gang et 2 årig tilbud i tett samarbeid med nabokommunene. Deretter oppsto etterspørsel innen demens og alderspsykiatri, som også er 2 årig, mens fra 2015 tilbød vi også Oppvekstfag for barne- og ungdomsarbeidere, ettårig tilbud for veiledning innen fagopplæringen, og fra 2019 ettårig studium i hverdagsmestring. I  dag kan skolen tilby undervisning i alle disse studieplanene avhengig av hva markedet etterspør.

Fagskolen forbereder studentene på å møte morgendagens kompetansekrav, og vi er i jevnlig dialog med kommuner og bedrifter i vårt område om hva de har behov for.  

Vi tilbyr i dag 2 årig deltid studietilbud i demens og alderspsykiatri og oppvekstfag for barn og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi ett årig deltid studietilbud innen hverdagsmestring og veiledning .Utviklingen i yrkesfagene er i kontinuerlig endring og utvikling, og fagskolen gir mulighet for faglig påfyll og fordypning i ulike emner. Gjennom praktiske øvelser, praksisnær undervisning, og relevante utviklingsarbeider gir fagskolen oppdatert og anvendelig kompetanse direkte rettet mot eget arbeid.

Alle utdanningstilbudene ved Bjørkelangen er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet.

Skolen ligger i sentrum av Bjørkelangen, og er lett tilgjengelig med busstransport. Om du du ønsker å benytte bil er det ingen problem med gratisparkering.

 

Vi ønsker deg velkommen som student til Fagskolen i Viken, studiested Bjørkelangen

Disse studiene kan tas på Bjørkelangen